გიორგი ცინცაძე

მენტორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ლექტორი