ავტორი: <span class="vcard">ამირან კილაძე</span>

ავტორი: ამირან კილაძე

მოლაპარაკებების ფსიქოლოგია

მოლაპარაკებების ფსიქოლოგია

როგორც ვიკიპედია განმარტავს, მოლაპარაკება — ეს არის კომუნიკაცია მხარეებს შორის, თავიანთი მიზნების მისაღწევად, რომლის დროსაც ყოველ მხარეს აქვს თანაბარი…

იხილეთ სრულად

ტრენინგი

ტრენინგი

ტრენინგი ჩვენი გუნდი მართავს ტრენინგებს, რისი მიზანიცაა დაგეხმაროთ პირად თუ ბიზნეს წარმატების მიღწევაში, პიროვნულ განვითარებასა…

იხილეთ სრულად

თრაბლშუთინგი

თრაბლშუთინგი

რას ნიშნავსთრაბლშუთინგი (Troubleshooting)? ეს არის მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავსნებისმიერი კომპანიის ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებას! მოკლედ, რომ…

იხილეთ სრულად

ანალიტიკური დასკვნების მომზადება

ანალიტიკური დასკვნების მომზადება

ანალიტიკური დასკვნის მიზანია გააანალიზოს და მოაგვაროს ორგანიზაციის თუ სახელმწიფო სტრუქტურის წინაშე მდგარი პრობლემა. როგორც რეპორტის სპეციფიური…

იხილეთ სრულად

მმართველობითი კონსალტინგი

მმართველობითი კონსალტინგი

კომპანიების და ორგანიზაციების, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტების, წარმატება მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული სწორ და ქმედით მენეჯმენტზე. ბიზნესის…

იხილეთ სრულად

ფსიქოდრამა

ფსიქოდრამა

ვისთვის ფსიქოდრამა განკუთვნილია იმ კატეგორიის ხალხისათვის, რომლებსაც ახასიათებთ შემბოჭველი ფსიქოლოგიური პრობლემები, კომპლექსები, ბლოკები, ნევროზები, შფოთვები,…

იხილეთ სრულად

1 2 3

Hit enter to search or ESC to close.