ტრენინგი

ჩვენი გუნდი მართავს ტრენინგებს, რისი მიზანიცაა დაგეხმაროთ პირად თუ ბიზნეს წარმატების მიღწევაში, პიროვნულ განვითარებასა და საკუთარი თავის სრულად რეალიზებაში.

ჩვენი ტრენინგები ეხება ისეთ სფეროებს როგორიცაა წარმატების ფსიქოლოგია, ბიზნეს ფსიქოლოგია, ბიზნეს ტრენინგები, ქოუჩინგ სესიები, აზროვნების ხელოვნება, რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს წარმატებული ადამიანის ჩამოყალიბებას

1