პერსონალურიქოუჩინგი

მსოფლიოში პოპულარული და ეფექტური სერვისი, რომელიც გულისხმობს ტრენერის ფსიქოლოგიურ და პროფესიონალურ მხარდაჭერას, სწავლებას და დახმარებას, რათა მიაღწიოთ დასახულ მიზნებს.

ვისთვისაა გათვლილი პროგრამა:

 • ვინც გრძნობს, რომ საჭიროა ცვლილებები
 • ვისაც არ აკმაყოფილებს არსებული რეალობა
 • ვინც ფიქრობს, რომ მეტის მიღწევა შეუძლია
 • ვისაც სურს აღმოაჩინოს საკუთარ თავში პოტენციალი და მაქსიმალურად გამოიყენოს თავისი შინაგანი პოტენციალი
 • ვისაც სურს მიაღწიოს დასახულ მიზნებს, როგორც პირად, ასევე კარიერულ, ბიზნეს თუ სხვა ნებისმიერ სფეროში

პერსონალური ქოუჩინგის მიზანია:

მოახდინოს პიროვნების ცხოვრებისეული პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება. 1:1-ზე მუშაობის პროცესში ქოუჩი შეისწავლის პიროვნებას და განსაზღვრავს მის თავისებურებებს, ძლიერ და სუსტ მხარეებს, შესაძლებლობებს, მიზნებს და მათი მიღწევის გზებს.

პერსონალური ქოუჩი დაგეხმარებათ:

 • სწორად შეაფასოთ თქვენი მდგომარეობა
 • განსაზღვროთ თქვენი შინაგანი პოტენციალი
 • დაისახოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი და რეალური მიზნები
 • შეიმუშავოთ მიზნის მიღწევის ეფექტური ტაქტიკა და სტრატეგია
 • მიიღოთ ქოუჩის დახმარება მიზნის მიღწევის გზაზე

შედეგად:

შედეგად, თქვენი პერსონალური ქოუჩი შეიმუშავებს თქვენი განვითარების სტრატეგიას და მიზნის მიღწევისათვის მოქმედების გეგმას.

 • პროფესიული წინსვლა
 • ურთიერთობების მოწესრიგება და გაუმჯობესება
 • ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება
 • ცხოვრების ხარისხის ამაღლება
 • შინაგანი რესურსულობის ზრდა
 • გრძელვადიანი ხედვისა და სტრატეგიის შექმნა

8 სესიის საფასურია 400 ლარი