გუნდური ქოუჩინგი

ნებისმიერ კომპანიას განვითარებისათვის და ახალი სიმაღლეების მისაღწევად აუცილებელიად ესაჭიროება ეფექტური გუნდის ფორმირება. არიან ბიზნესმენები, რომლებიც მთელი ცხოვრებაა მარტო მუშაობენ და სხვაგვარად არ შეუძლიათ, მაგრამ ისინი გარკვეული ზღვარის ზემოთ ვეღარასოდეს განვითარდებიან. განვითარება, რომ გააგრძელო და ახალი “მწვერვალები” დაიპყრო საჭიროა გვერდში გიდგეს თანამშრომელთა კარგი გუნდი. ამ დროს კი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კოლექტივში პარტნიორობას, პიროვნულ ურთიერთგაგებას და გუნდურობის ცნების ჩამოყალიბებას. ეს ძალიან რთული და ღრმაა სფეროებია, თუმცა ნებისმიერი წარმატებული ბიზნესისათვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენენ.

სინერგია

ბიზნეს ფსიქოლოგიაში დიდი ხანია აღნიშნულია საერთო საქმიანობის ანუ სინერგიის ეფექტი: ორი ადამიანი, რომელიც შეთანხმებით მუშაობს, ბევრად მეტს აკეთებს, ვიდრე ცალცალკე გააკეთებდნენ. ამ ფენომენის ახსნა ერთი კარგი მაგალითით შეიძლება: ორი ნორმალურ ადამიანს შეუძლიათ მარტივად აიღოს ხის მორი, თუ ერთი ერთ თავში მოჰკიდებს ხელს და მეორე მეორეში. ხოლო თუ ამას შეეცდება ერთი მათზე თუნდაც ძლიერი, ან თუ ორი ბევრად ძლიერი ერთი თავიდან შეეცდება მორის აწევას, მაინც არ გამოუვათ, რაც არ უნდა დრო და ენერგია დახარჯონ. სინერგიის ეფექტი ბევრად უკეთ თავს იჩენს დიდ კოლექტივში, საქმის კარგად ორგანიზების შემთხვევაში, საერთო საქმიანობის განხორციელების შედეგად. თუ ხელმძღვანელს სურს ძლიერი ორგანიზაცია ჩამოაყალიბოს, მან პირველ რიგში თანამშრომლების და მათი შესაძლებლობების შესწავლა უნდა შეძლოს, ხოლო ამის საფუძველზე ააგოს გამართული და რეალისტური ორგანიზაციული სტრუქტურა.

რას ნიშნავს  გუნდური ქოუჩინგი

გუნდური ქოუჩინგი წარმოადგენს გუნდური ქოუჩ-სესიებს კომპანიების, სახელმწიფო სტრუქტურების თანამშრომლებისათვის ან ნებისმიერი სახის ადამიანთა გაერთიანებისათვის, რომლებსაც სურთ ერთმანეთთან უკეთესი კომუნიკაციის დამყარება, ცალკეული პრობლემატური საკითხების განხილვა, გაანალიზება და ურთიერთობასა თუ სხვა სფეროში არსებული პრობლემების აღმოფხვრა. თანამშრომლებისათვის ერთობლივი პიროვნული და პროფესიული განვითარების გეგმის შემუშავება, მათთვის კორპორატიული აზროვნების, ცნობიერების, მახსოვრობის და ტრადიციების ფორმირება.

რას მიიღებთ შედეგად

გუნდური ქოუჩ-სესიების შედეგად მოხდება ერთიანი გუნდის ფორმირება, რაც პირველ რიგში გუნდის ფსიქოლოგიურ-ემოციონალურ ერთობას გულისხმობს. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ ცნებებზე, როგორიცა კორპორატიული ტრადიციები და მისიები,  კორპორატიული აზროვნება, მახსოვრობა, ცნობიერებაც და “ბედიც” კი. ეს კი თავის მხრივ შესაძლებელია, მხოლოდ თანამშრომელთა კარგი ურთიერთგაგების და ურთიერთპატივისცემის შედეგად. მათი განვითარებით მოხდება ორგანიზაციის სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერება და გადასვლა განვითარების შემდგომ, უფრო მაღალ სტადიაზე. ყოველივე ეს კი ასახვას ჰპოვებენ ორგანიოზაციის მიერ შექმნილ პროდუქციასა თუ მომსახურების ხარისხზე.